Menu
Obec Dolný Chotár
Obec Dolný Chotár

Voľby do Európskeho parlamentu - Európai parlamenti választások - Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic

Informácia o zápise občana iného členského štátu do zoznamu voličov

Informácia Typ: PDF dokument, Velkosť: 78.13 kB

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov

Žiadosť Typ: PDF dokument, Velkosť: 209.77 kB


Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo svojom okrsku podľa trvalého pobytu, môže požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Voliť s ním môže v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy od 24. apríla.

O hlasovací preukaz bude možné požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 20. mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená. Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 7. júna).

Žiadosť je možné doručiť:

• v elektronickej forme na adresu: oudchotar@gmail.com

  najneskôr 20.5.2024

 v písomnej forme poštou na adresu: Obecný úrad Dolný Chotár, 925 41 Dolný Chotár 45

  najneskôr 20.5.2024

• osobne: Obecný úrad Dolný Chotár, 925 41 Dolný Chotár 45

  najneskôr 7.6.2024 v úradných hodinách obce.

Szavazókártya

Az a választópolgár, akinek a Szlovák Köztársaság területén állandó lakóhelye van, és a választás napján nem szavazhat az állandó lakóhelyén abban a választókerületben, amelynek választói névjegyzékébe felkerült, kérheti az állandó lakóhelye szerinti önkormányzatot a szavazókártya kiállítására. Az önkormányzatok legkorábban április 24-től kezdik meg a szavazókártyák kiadását.

Szavazókártya igénylésére legkésőbb május 20-ig lesz lehetőség elektronikusan és írásban is, a kérelmet ezen időpontig az önkormányzathoz is el kell juttatni. Személyesen vagy a kérelmező által meghatalmazott személy útján a szavazókártyát legkésőbb a választás napját megelőző utolsó munkanapon lehet átvenni az önkormányzat hivatali idejében (legkésőbb június 7-ig, pénteken).

A kérelmet a következő címre lehet eljuttatni:

• elektronikus formában a következő címre: oudchotar@gmail.com

  legkésőbb 2024. május 20-ig

• írásban a következő címre: Alsóhatári községi hivatal, Alsóhatár 45, 925 41 Alsóhatár

  legkésőbb 2024. május 20-ig;

• személyesen a következő címen: Alsóhatári községi hivatal, Alsóhatár 45, 925 41 Alsóhatár 

 legkésőbb 2024. június 7-ig az önkormányzat hivatali idejében.


Vymenovanie zapisovateľky Okrskovej volebnej komisie 

A körzeti választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjének kinevezése 

Zapisovateľ - Jegyzőkönyvvezető Typ: PDF dokument, Velkosť: 145.02 kB


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti  

Szavazókörzet és szavazóhelyiség meghatározása 

Okrsok - Szavazókörzet Typ: PDF dokument, Velkosť: 125.06 kB


Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisii je možné doručiť na e-mailovú adresu: oudchotar@gmail.com

A tagok és póttagok jelölését a helyi választási bizottságba az alábbi e-mail címre lehet kézbesíteni: oudchotar@gmail.com


Informácia pre voliča Informácia Typ: PDF dokument, Velkosť: 213.17 kB 

Tájékoztató a választópolgár részére Tájékoztató Typ: PDF dokument, Velkosť: 210.93 kB

Information for the voter Information Typ: PDF dokument, Velkosť: 25.43 kB

All necessary information about the elections to the European Parliament is published by the Ministry of Interior of the Slovak Republic on its website at the link: https://www.minv.sk/?volby-ep.


Vyhlásenie volieb - Választások kiírása Uznesenie Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.9 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 4. 2024
slabý dážď 11 °C 4 °C
utorok 23. 4. zamračené 11/4 °C
streda 24. 4. mierny dážď 7/4 °C
štvrtok 25. 4. slabý dážď 12/5 °C

Kontakty

Kontakty

Obecný úrad Dolný Chotár
925 41 Dolný Chotár č. 45

Tel./fax: 031 7780 327

oudchotar@gmail.com

Virtuálny cintorín