Obec Dolný Chotár
Obec Dolný Chotár

Osvedčovacia agenda

Od 1.10.2012 sa menia správne poplatky na základe zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami upravuje zákon 599/2001 Z.z.


§ 2 zákona č. 599/2001
Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť. To znamená, že je potrebné rozlíšiť kedy a za akých podmienok je akceptovaná písomná žiadosť a kedy postačí iba osobná a ústna forma žiadosti.

- Pri osvedčovaní listín daný úkon sa vykonáva na základe osobnej, ústnej
žiadosti, prípadne písomnej žiadosti.

- Pri osvedčovaní podpisu na listinách je možné úkon vykonať len na základe
osobnej, ústnej žiadosti osoby, ktorej podpis sa osvedčuje.


Osvedčovanie listiny

Osvedčovaním odpisov a kópií listín obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.

Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia.
Pri osvedčovaní listín sa o s v e d č u j e o b s a h ,
správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa n e o s v e d č u j e.


Správny poplatok:
Za osvedčenie listiny za jednu stranu je 2,0 € ,ktorý zaplatíte v pokladni obecného úradu.

Obec
n e v y k o n á v a osvedčenie
* ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
* odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných
preukazov a obdobných preukazov,
* ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických
informácií katastra nehnuteľností,
* ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
* ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na
to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
* ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané
v českom jazyku
* ak ide o zmenky.


Potrebné doklady :
* Originál listiny (príp. osvedčená kópia) a jej čitateľná čiernobiela kópia,
* Občianský preukaz /Cestovný pas/ osoby, ktorá predkladá listinu na overenie


Osvedčovanie podpisov

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, alebo pasom.

Potrebné doklady :
Občiansky preukaz, alebo pas

Správny poplatok :
Za osvedčenie jedného podpisu je 2,0 € ,ktorý zaplatíte v pokladni obecného úradu.

Správne poplatky sa
n e v y b e r a j ú :
Od správnych poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, VÚC a rozpočtové organizácie,Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach , ktoré vykonáva v mene SR, Diplomatický zástupcovia poverení v SR, konzuli z povolania a ďalšie osoby , ktoré podľa medzinárodného práva používajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

Súdy, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu a exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu.

Ďalej sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných predpisov :
-o soc. zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia,
štátnych soc. dávok a sociálnej pomoci
-o priestupkoch
-o slobodnom prístupe k informáciám

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 23. 7. 2021
jasná obloha 30 °C 15 °C
sobota 24. 7. jasná obloha 33/17 °C
nedeľa 25. 7. slabý dážď 34/19 °C
pondelok 26. 7. zamračené 37/19 °C

Kontakty

Kontakty

Obecný úrad Dolný Chotár
925 41 Dolný Chotár č. 45

Tel./fax: 031 7780 327

oudchotar@gmail.com

Virtuálny cintorín