Menu
Obec Dolný Chotár
Obec Dolný Chotár

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 5. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

36_44_108

25,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Farkasová Estera

29. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

2024/467

4 000,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Dolný Chotár

15. 4. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

147/2024

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Zuzana Mucskaová

9. 4. 2024

Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločnej úradovne z 11.03.2003

7/11032003

Neuvedené

Mesto Galanta

Obec Dolný Chotár

25. 3. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

107

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Medíková Viola

25. 3. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

81

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Medíková Viola

25. 3. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

34

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Medíková Viola

25. 3. 2024

Zmluva č. 1424 022

1424 022

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolný Chotár

17. 1. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

72

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Ľudovít Kečkeméti

3. 1. 2024

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

RA-SNCA/20205218

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Dolný Chotár

27. 12. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

45

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Monika Bedecsová

22. 12. 2023

Kúpna zmluva

380

11 847,19 EUR

František Dora

Obec Dolný Chotár

11. 12. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

46

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Valéria Vičápyová

4. 12. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

144

1,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Estera Szépeová

4. 12. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

59

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Ladislav Kovács

4. 12. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

20

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Ladislav Kovács

29. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

55

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Ján Katona

29. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

22

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Ján Katona

24. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

123

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Borislava Danihelová

24. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

67

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Borislava Danihelová

22. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

116

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Zoltán Papp

22. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

97

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Zoltán Papp

22. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

102

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Arpád Szabó

22. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

92

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Alžbeta Pappová

14. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

135

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Nikolas Dora

14. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

109

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Nikolas Dora

14. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

74

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Oľga Hasáková

14. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

19

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Oľga Hasáková

7. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

83

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Alexander Halák

6. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

90

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Mária Gyalogová

6. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

58

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Mária Gyalogová

2. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

Dodatok č. 1 k 1/2021

Neuvedené

GRAND, správa bytovách domov, s.r.o.

Obec Dolný Chotár

30. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

111

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Darina Balogová

30. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

50

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Darina Balogová

30. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

17

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Darina Balogová

30. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

56

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Katarína Kolesárová

27. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

8

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Helena Culinková

27. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

104

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Tomáš Lipkovics

27. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

101

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Tomáš Lipkovics

27. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

37

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Marta Flasková

27. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

15

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Szitas Schnábelt Karolina

27. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

5

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Juhosová Alžbeta

27. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

73

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Juhosová Alžbeta

13. 10. 2023

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Z-O/2024/TZKO/65

Neuvedené

ELEKOS

Obec Dolný Chotár

13. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

122

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Lujza Gálová

13. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

84

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Lujza Gálová

13. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

145

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Lujza Gálová

13. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

146

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Alföldiová Alžbeta

13. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

70/2023

5,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Kovácsová Gyorgyi

13. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

43/2023

15,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Kovácsová Gyorgyi

13. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

7/2023

10,00 EUR

Obec Dolný Chotár

Kovácsová Gyorgyi

9. 9. 2023

Zmluva o aktualizácii programov

tz2023-09-05mm1

228,00 EUR

Topset Solutions s.r.o

Obec Dolný Chotár

14. 6. 2023

Dodatok k zmluve ZO/2018A15738-1

ZO/2018A15738-1

40,80 EUR

Osobnyudaj.sk

Obec Dolný Chotár

18. 5. 2023

Kúpno-predajná zmluva

52023

1 800,00 EUR

Peter Bako

Obec Dolný Chotár

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1423 024

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolný Chotár

3. 4. 2023

Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu

42023

Neuvedené

ROVAMI zber s.r.o.

Obec Dolný Chotár

20. 3. 2023

Mandátna zmluva

32023

200,00 EUR

JUDr. Peter Peružek

Obec Dolný Chotár

14. 3. 2023

Dodatok č. 3

A/425/10/2011

96,00 EUR

Topset Solutions s.r.o

Obec Dolný Chotár

14. 3. 2023

Dodatok č. 1

tz2016-05-13dh1

96,00 EUR

Topset Solutions s.r.o

Obec Dolný Chotár

8. 3. 2023

Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM

ZLP-00613941

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Dolný Chotár

30. 1. 2023

Zmluva o zbere elektroodpadu

12023

Neuvedené

ROVAMI zber s.r.o.

Obec Dolný Chotár

19. 10. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a OPP

07/2022/BOZP/OOP

100,00 EUR

Szitás Tibor BOZP/OPP

Obec Dolný Chotár

19. 7. 2022

Darovacia zmluva

KRHZ-TT-VO-2022/157-051

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dolný Chotár

23. 5. 2022

Darovacia zmluva

7/2022

Neuvedené

Okresný úrad Trnava

Obec Dolný Chotár

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie - DHZ

1422026

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolný Chotár

7. 3. 2022

Zmluva o pripojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-258-02-2022-SK

350,00 EUR tristopäťdesiat

Obec Dolný Chotár

Galileo s.r.o

4. 1. 2022

Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO

BIO2021/DS1018

30,00 EUR tridsať

Obec Dolný Chotár

Espik Group s.r.o.

6. 12. 2021

Zmluva o nájme bytu

106

Neuvedené

Viktória Kováčová

Obec Dolný Chotár

19. 11. 2021

Zmluva o nájmy bytu

161

Neuvedené

Marek Krištof

Obec Dolný Chotár

16. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu

156

Neuvedené

Terézia a Roman Andricákoví

Obec Dolný Chotár

15. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu

150

Neuvedené

Ingrid Kalapová

Obec Dolný Chotár

15. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu

148

Neuvedené

Greta Baráth

Obec Dolný Chotár

10. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu

10412

Neuvedené

Alžbeta Zsilleová

Obec Dolný Chotár

2. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu

160

Neuvedené

Viktória Barcziová

Obec Dolný Chotár

12. 10. 2021

Zmluva o dodávke vody

3

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dolný Chotár

1. 10. 2021

Zmluva o dodávke vody

3/10001692

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dolný Chotár

12. 9. 2021

Zmluva o dodávke vody

3/10001683

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dolný Chotár

1. 9. 2021

Zmluva o nájme bytu

147

Neuvedené

Ildikó Győriová, Arpád Győri

Obec Dolný Chotár

1. 9. 2021

Zmluva o nájme bytu

127

Neuvedené

Denisa Polyáková

Obec Dolný Chotár

1. 9. 2021

Zmluva o nájme bytu

136

Neuvedené

Zuzana Kliská

Obec Dolný Chotár

31. 8. 2021

Zmluva o nájme bytu

130

Neuvedené

Martina Kollárová

Obec Dolný Chotár

31. 8. 2021

Zmluva o nájme bytu

129

Neuvedené

Martina Kollárová

Obec Dolný Chotár

31. 8. 2021

Zmluva o nájme bytu

105

Neuvedené

Katarína Banásová

Obec Dolný Chotár

31. 8. 2021

Zmluva o nájme bytu

140

Neuvedené

Ádám Gyalog

Obec Dolný Chotár

7. 7. 2021

Mandátna zmluva

1/2021

Neuvedené

GRAND, správa bytovách domov, s.r.o.

obec

20. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie - DHZ

1421 031

1 400,00 EUR tisícštyristo

Obecný úrad Dolný Chotár

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

13. 4. 2021

Zmluva o dovážanie žumpových OV na ČOV

P01/2021-F

Neuvedené

Obecný úrad Dolný Chotár

ČOV Vlčany-Neded

25. 3. 2021

Dodatok č. 1

1

Neuvedené

Obecný úrad Dolný Chotár

Štatistický úrad SR

22. 2. 2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/81-051

KRHZ-TT-VO-2020/81-051

99 749,00 EUR

Obecný úrad Dolný Chotár

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

30. 1. 2021

Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO

BIO2021/OF1000

20,00 EUR

Obecný úrad Dolný Chotár

Espik Group s.r.o.

15. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

127/2021

Neuvedené

Obecný úrad Dolný Chotár

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

31. 12. 2020

Zmluva o likvidácii odpadovej vody

12021

Neuvedené

HOSAL Horné Saliby, s.r.o.

Obecný úrad Dolný Chotár

29. 12. 2020

Dodatok č. 2020/1

2020/1

Neuvedené

Obecný úrad Dolný Chotár

STKO N-14 a.s.

14. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

342020

Neuvedené

obec

Štatistický úrad SR

20. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-TT-VO-2020/366-064

Neuvedené

Obecný úrad Dolný Chotár

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

6. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0162

4 575,00 EUR

Obecný úrad Dolný Chotár

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

31. 8. 2020

Nájomná zmluva

94/2020

Neuvedené

OZ Pre Dolný Chotár

Obecný úrad Dolný Chotár

27. 8. 2020

Zmluva o dodávke vody

3/1000150594

Neuvedené

Obecný úrad Dolný Chotár

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

27. 8. 2020

Zmluva o dodávke vody

3/1000150290

Neuvedené

Obecný úrad Dolný Chotár

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

15. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie - DHZ

1420555

1 400,00 EUR

Obecný úrad Dolný Chotár

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

17. 10. 2019

Darovacia zmluva

10/2019

Neuvedené

Ladislav Culinka

Obecný úrad Dolný Chotár

17. 9. 2019

Poistenie malých a stredných podnikateľov

6 582 628 953

1 840,68 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obecný úrad Dolný Chotár

17. 9. 2019

Havarijné poistenie motorových vozidiel

6 591 842 628

1 559,15 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obecný úrad Dolný Chotár

17. 9. 2019

Havarijné poistenie motorových vozidiel

6 591 843 022

927,69 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obecný úrad Dolný Chotár

17. 9. 2019

Havarijné poistenie motorových vozidiel

6 591 844 164

290,61 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obecný úrad Dolný Chotár

9. 7. 2019

Nájomná zmluva

MAS/1/2019

20,00 EUR

Obecný úrad Dolný Chotár

Ladislav Kovács

4. 3. 2019

Povinné zmluvné poistenie

6 584 575 904

269,56 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obecný úrad Dolný Chotár

4. 3. 2019

Havarijné poistenie motorových vozidiel

6 584 747 331

856,59 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obecný úrad Dolný Chotár

4. 3. 2019

Havarijné poistenie motorových vozidiel

6 584 746 507

513,49 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obecný úrad Dolný Chotár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
2
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
oblačno 31 °C 19 °C
štvrtok 20. 6. slabý dážď 27/19 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 30/19 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 26/19 °C

Kontakty

Kontakty

Obecný úrad Dolný Chotár
925 41 Dolný Chotár č. 45

Tel./fax: 031 7780 327

oudchotar@gmail.com

Virtuálny cintorín